Daire Maguire

Тріумф контрреволюції в СРСР

Тріумф контрреволюції в СРСР

Захистити радянських робітників від єльцинських нападок! Інтернаціональна Більшовицька Тенденція опублікувала у своєму бюлетені в жовтні 1991 року: Провал московського виступу 19-21 серпня призвів до небачених раніш важких і хворобливих наслідків. Ця подія запам’ятається як...

Гноблення жінок – не в наших генах

Гноблення жінок – не в наших генах

перекладено з 1917 No. 19 Гноблення жінок, найбільш універсальна і глибоко укорінена форма буржуазного гніта, є характеристикою капіталістичного ладу, на відміну від расової дискримінації, що виникла задовго до капіталізму. У своїй видатній роботі “Походження...

Ріст німецького фашизму

Ріст німецького фашизму

Захистимо лівий і робітничий рух перекладено з 1917 No. 12 Ця стаття є відредагованою версією статті видання Bolschewik (грудень 1992 року), що публікується Групою Спартакус, німецькою секцією Інтернаціональної Більшовицької Ліги. Торік, коли біженці врятували...

Радянський Рубікон та лівий рух

Радянський Рубікон та лівий рух

Три дні в серпні перекладено з 1917 No. 11 У тижні, що пішли після провалу «путчу» 19-21 серпня, Інтернаціональна Більшовицька Тенденція була практично єдиною політичною силою серед безлічі самопроголошених троцькістських організацій, що побачила в...

З приводу гасла “Хай живе Червона Армія!”

З приводу гасла “Хай живе Червона Армія!”

Не варто перегинати ціпок… перекладено з 1917 No. 5 З часів формування нашої політичної тенденції, 6 років тому, полеміка з іншими лефтістами по Афганістану оберталася навколо основного питання, а саме: в якому напрямку направити...

Триумф контрреволюции в СССР

Триумф контрреволюции в СССР

Защитить советских рабочих от ельцинских нападок! Интернациональная Большевистская Тенденция опубликовала в своем бюллетене в октябре 1991 года: Провал московского выступления 19-21 августа привел к невиданным ранее тяжелым и болезненным последствиям. Это событие запомнится как...

Угнетение женщин – не в наших генах

Угнетение женщин – не в наших генах

Угнетение женщин, наиболее универсальная и глубоко укоренившаяся форма буржуазного гнета, является характеристикой капиталистического строя, в отличие от расовой дискриминации, возникшей задолго до капитализма. В своей выдающейся работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884)...

Рост немецкого фашизма

Рост немецкого фашизма

Защитим левое и рабочее движение переведено из 1917 No. 12 Эта статья является отредактированной версией статьи издания Bolschewik (декабрь 1992 года), публикующегося Группой Спартакус, немецкой секцией Интернациональной Большевистской Лиги. В прошлом году, когда беженцы...

Советский Рубикон и левое движение

Советский Рубикон и левое движение

Tри дня в августе переведено из 1917 No. 11 В недели, последовавшие после провала «путча» 19-21 августа, Интернациональная Большевистская Тенденция была практически единственной политической силой среди множества самопровозглашенных троцкистских организаций, которая увидела в этих...