فارسی

پیش به سوی تروتسکیسم

پیش به سوی تروتسکیسم

سند ادغام گرایش بلشویک و گرایش تروتسکیست چپ ترجمه‌ی بابک کسرایی توضیح مترجم: متنی که می‌خوانید از اسناد بنیادین گروهی به نام “گرایش بلشویک بین‌المللی” است که برای اطلاع فارسی‌زبانان ترجمه شده است. از‌...